magbo system
Chặn đà tăng trưởng phi mã của giá thép tại Việt Nam
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Chặn đà tăng trưởng phi mã của giá thép tại Việt Nam

Năm vừa qua, sự phát triển của kinh tế có những thay đổi lớn. Xuất nhập khẩu có xu hướng giảm. Tình hình dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng nặng nề đến quá trình phát triển của kinh tế. Có thể nói, sự tác động này là rất lớn. Các ngành công nghiệp vì vậy […]