magbo system
Các ngân hàng và doanh nghiệp tiếp tục nhận những nguồn vốn khổng lồ
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Các ngân hàng và doanh nghiệp tiếp tục nhận những nguồn vốn khổng lồ

Từ lâu người ta đã gọi ngân hàng với cái tên là cổ phiếu vua. Đúng thật vậy, hiện tại ngân hàng và doanh nghiệp đang là hai nguồn cổ phiếu lớn nhất của nước ta. Một phần là do nguồn lợi thu được từ hai ngành này là rất cao. Nhưng chủ yếu là […]