magbo system
Vải thiều đầu mùa Bắc Giang và hành trình xuất khẩu sang Nhật Bản
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Vải thiều đầu mùa Bắc Giang và hành trình xuất khẩu sang Nhật Bản

Năm 2021 là một năm kinh tế nhận được sự kỳ vọng lớn. Sau năm 2020 với sự tác động nặng nề của Covid 19. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn nhận được kết quả khả thi. Nông sản, thủy sản đóng góp một phần rất lớn. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng […]