CovidMaps ứng dụng theo dõi Covid-19 bằng bản đồ
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

CovidMaps ứng dụng theo dõi Covid-19 bằng bản đồ

Bản đồ CovidMaps do Trung tâm Dịch vụ công Đà Nẵng phát triển có thể giúp xác định đường đi của những người bị nhiễm Covid-19 và tìm ra các điểm cách ly tập trung. Khi truy cập vào địa chỉ http://covidmaps.danang.gov.vn/, CovidMaps sẽ hiển thị các điểm kiểm dịch tập trung của TP Đà […]