magbo system
Chatbot được sử dụng để hỗ trợ bầu cử tại Đà Nẵng
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

Chatbot được sử dụng để hỗ trợ bầu cử tại Đà Nẵng

Chatbot là một nền tảng nhắn tin tự động. Chatbot Danang Fanstaticity cho phép người dùng đặt câu hỏi mọi lúc, mọi nơi và tìm dữ liệu hỏi đáp về du lịch. Người dùng có thể tìm thấy tên khách sạn, nhà hàng, món ăn muốn tìm, chat bot sẽ ngay lập tức hướng dẫn, […]