magbo system
Chuyển quyền thừa kế cho con cái
Gia Đình Lối Sống

Đâu là thời điểm thích hợp để chuyển quyền thừa kế?

Trong xã hội pháp luật đang được thượng tôn, việc viết di chúc thừa kế là hết sức cần thiết. Đối với nhiều gia đình Việt, việc viết di chúc không quá phổ biến. Nhưng thời gian gần đây, càng nhiều người quan tâm đến vấn đề này. Khi giới trung lưu ở Việt Nam […]