magbo system
Cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu thép có sự tăng trưởng rõ rệt
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu thép có sự tăng trưởng rõ rệt

Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều nhừng biến cố về chứng khoán trong nước ta. Định giá chứng khoán leo thang, làm cho những nhà đầu tư trở nên bất lợi hơn khi phải nguồn tiền phải đổ vào có sự chênh lệch rất lớn. Điển hình như cổ phiếu của VN Index […]