z-lib z-lib singlelogin official z lib domain
Ứng dụng Danang Smart City dành cho thành phố thông minh
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

Ứng dụng Danang Smart City dành cho thành phố thông minh

Ứng dụng Danang Smart City tích hợp nhiều chức năng, ứng dụng nhỏ, hướng đến mục tiêu trở thành “siêu ứng dụng” của tương lai. Ứng dụng Danang Smart City hiện đã có trên hai nền tảng phổ biến nhất hiện nay. Người dùng có thể tải xuống trên Play Store và App Store. Giao […]