magbo system
Hãng xe điện Tesla đang lưu dữ liệu xe tại Trung Quốc
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Hãng xe điện Tesla đang lưu dữ liệu xe tại Trung Quốc

Tesla cho biết vào ngày 25 tháng 5 rằng họ đang xây dựng một trung tâm dữ liệu mới trên đại lục để tuân thủ các quy định sắp tới của Trung Quốc nhằm ngăn chặn việc chuyển thông tin nhạy cảm ra nước ngoài. Việc mở rộng dữ liệu sẽ được thực hiện theo […]