Giá vàng có sự biến động như thế nào khiến dòng tiền đầu tư vào kênh tài chính an toàn này tăng cao trong nửa đầu năm 2021?
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Giá vàng có sự biến động như thế nào khiến dòng tiền đầu tư vào kênh tài chính an toàn này tăng cao trong nửa đầu năm 2021?

Với diễn biến dịch phức tạp như hiện tại, các kênh đầu tư luôn chứa đựng rủi ro lớn. Chứng khoán với sự biến đổi theo biểu đồ hình sin. Với sự tăng giảm đột ngột của các loại cổ phiểu. Khiến giới đầu tư điêu đứng. Vậy kênh đầu tư nào sẽ an toàn […]