magbo system
Ứng dụng Twitter đề nghị theo dõi người dùng trên iPhone
Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

Ứng dụng Twitter đề nghị theo dõi người dùng trên iPhone

Sau Facebook, Twitter cũng yêu cầu người dùng iPhone cho phép ứng dụng theo dõi các quảng cáo liên quan. Sau khi cập nhật Twitter lên phiên bản 8.65 trên iPhone, người dùng mạng xã hội này bắt đầu nhận được thông báo yêu cầu “duy trì mức độ liên quan của quảng cáo”. Ứng […]